วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ครั้งที่ 6/2554
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2554

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที 30  มีนาคม  2554

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย

               ด้วย สพป.ราชบุรี เขต 1  จะดำเนินการเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ในเดือนเมษายน  2554   จำนวนหลายอัตรา   ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่  18  มกราคม  2554