วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอขอบคุณ นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาเขตอำเภอจอมบึง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในการประชุมสัญจร ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2556  ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง