วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชุมสัญจรที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอขอบคุณ นายมนตรี  ชมชื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)  พร้อมด้วยคณะครู  ลูกจ้าง นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ที่ให้การต้อนรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2556  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  อย่างดีเยี่ยม