วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตสัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยศาลา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนนักการภารโรง ชุมชนบ้านห้วยศาลา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากท่อ ที่ให้การต้อนรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างอบอุ่นและดีเยี่ยมในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556