วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมสัญจร ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอขอบคุณนายคณิต จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสวนผึ้ง  ที่ให้การต้อนรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างดีเยี่ยมและอบอุ่น ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสัญจร ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556